پژوهش سرای دانش آموزی ستارگان کیش

کیش یک گام به جلو

آدرس ما:

  • بلوار میرمهنا،فاز جی،خیابان قباد،جنب شهرک پرواز،ساختمان دکتر حسابی،آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش