پژوهش سرای دانش آموزی ستارگان کیش

کیش یک گام به جلو

عنوان سوم بنیاد ملی نخبگان

IMG_0390

رتبه برتر جشنواره ملی نقاشی

IMG_0398

رتبه برتر محاسبات ذهنی در هندوستان

cee37711-45fb-42f9-9984-85ae694160be

رتبه برتر شطرنج دانش آموزی

277fda6d-2cb1-4ce1-8dd3-20bf34f5f4cd