پژوهش سرای دانش آموزی ستارگان کیش

کیش یک گام به جلو

عنوان سوم بنیاد ملی نخبگان

IMG_0390

رتبه برتر جشنواره ملی نقاشی

IMG_0398