پژوهش سرای دانش آموزی ستارگان کیش

کیش یک گام به جلو

همایش

  • اعتماد به نفس و عزت نفس
  • هدف گذاری: برنامه نویسی و شیوه مطالعاتی
  • شعر و ادب فارسی
  • کامپیوتر و طراحی سایت
  • عکاسی 
  • مهارت های یادگیری زبان انگلیسی